نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری به عنوان بخشی از نرم افزار‌های یکپارچه شایان سامانه گستر، امکان دریافت، طبقه‌بندی، جمع‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی از سایر نرم افزار‌ها همچون انبار، فروش، دریافت و پرداخت، دارایی ثابت، حقوق و بهای تمام شده را به‌صورت خودکار فراهم کرده و گزارش‌های مالی یکپارچه‌ای را از وضعیت سازمان در ابعاد مختلف به شما ارائه می‌کند.


این نرم افزار ضمن کمک به مدیران برای کنترل و برنامه‌ریزی‌های مدیریتی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در مسیر حرکت به سمت اهداف تعیین شده را برای ذینفعان داخلی و خارجی فراهم می‌کند. 


مزایای نرم افزار شایان


انسجام بخشیدن به اطلاعات مالی


دیگر نیازی نیست که برای ایجاد یک گزارش مالی جامع در سطح سازمان، اطلاعات مختلفی را از بخش‌ها و نرم افزار‌های مختلف سازمان جمع‌آوری کرد ، حسابداری شایان سامانه گستر، تمامی این اطلاعات را در قالبی یکسان جمع‌آوری‌ کرده و با تجزیه و تحلیل لازم در اختیار شما قرار می‌دهد.


به‌هنگام نگهداشتن اطلاعات مالی


اطلاعات مالی همزمان با انجام عملیات می‌توانند به نرم افزار شایان سامانه گستر منتقل شوند، بنابراین، همواره اطلاعات مالی به‌هنگام خود را مرور می‌کنید، تنها کافی است دیگر نرم افزار‌های یکپارچه شایان سامانه گستر را در کنار نرم افزار حسابداری پیاده‌سازی و تنظیم کنید.


تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری مدیران


تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات منسجم و به‌هنگام مالی، صحیح‌ترانجام خواهد پذیرفت، و چه بهتر که این اطلاعات به سادگی و سرعت در اختیار مدیران باشد.


گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان


ذینفعان بیرونی به گزارش‌هایی از سازمان شما نیاز دارند که صحت آن‌ها بسیار مهم است. این گزارش‌ها را بدون دغدغه از نرم افزار حسابداری شایان استخراج کنید. ساختارهای قانونی و متداول این گزارش‌ها از پیش‌ تعریف شده و نیازی ندارید آن‌ها را طراحی کنید.


امکانات نرم افزار شایان


ساختار حساب‌ها و صدور اسنادحسابداری


 • طبقه­‌بندی حساب­‌ها تا شش سطح شامل گروه، کل، معین و سه سطح تفصیل
 • تعریف حساب‌های تفصیلی به شکل یگانه
 • ثبت اطلاعات سند به صورت موقت، بررسی شده و دائم
 • شناسایی اسنادی که از دیگر نرم افزار­ها به طور خودکار ارسال شده‌اند و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ­‌های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و شماره­‌گذاری اسناد به صورت خودکار
 • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 • صدور اسناد بستن حساب­‌ها، افتتاحیه و اختتامیه توسط نرم افزار و برگرداندن سند
 • تهیه سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر جهت سهولت ثبت دفاتر قانونی
 • ارسال اطلاعات به نرم­افزاهایی همچون Excel و ... به منظور تجزیه و تحلیل­های مالی مورد نظر کاربر
 • مرور حساب­‌ها در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌­ها، اسناد حسابداری
 •  تهیه نمودار
 • آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حساب­ها به صورت ساده و تحلیلی
 • گزارش­‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی در قالب گزارش­‌های جامع حسابداری